Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentdinsdag, 03 april 2018

Jurjen Oosterbaan Martinus 'AVG'

Laatste nieuws, Print deze pagina: Print

 

“Wees trots en profileer uw onafhankelijkheid,
verzekeraars zullen u weer hard nodig hebben”

 

OosterbaanWees niet bang dat u als lezer in een soort zelfhulpgroep bent terechtgekomen met een goeroe die met zijn uitspraken zijn volgelingen zelfvertrouwen moet leren. Absoluut niet. Het publiek tijdens de CFD Future Days op 27 maart in Amsterdam bestond louter uit rationeel denkende assurantie-tussenpersonen en ‘goeroe’ Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO is als ondernemer met een decennialange ervaring in het intermediair een realist pur sang. Dat neemt niet weg dat hij een redelijk verbijsterende boodschap had voor zijn publiek. “De verzekeraars die jullie aanvankelijk het liefst helemaal wilden overslaan zullen jullie weer hard nodig hebben.”

Daarvoor moet de tussenpersoon nog wel een aantal noodzakelijke stappen zetten, zei hij. Behalve een overzicht van die stappen kreeg de CFD-achterban ook een analyse van de consequenties van de AVG (zie “Al uw geregistreerde gegevens gaan onder de AVG vallen ”).

Het is duidelijk dat er een enorme kaalslag is geweest in het intermediair, aldus Oosterbaan. “Maar een voorzichtige conclusie is dat er weliswaar veel veranderingen zijn in de branche en dat de impact van de automatisering steeds groter wordt, maar dat de waarde van de assurantiebedrijven nog
steeds hoog is, zeker de bedrijven die vooral schadeverzekeringen in portefeuille hebben. De toekomst van het intermediair is daarom echt niet zo donker als wordt beweerd”, aldus Oosterbaan.

‘Al uw klantinformatie valt onder de AVG’

Het intermediair zal moeten beseffen dat vanaf 25 mei 2018 alle geregistreerde persoonsgegevens in de administratie onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen vallen, zei mr. Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO. Tijdens de Future Days van de Commissie Financiële Dienstverlening in Amsterdam legde hij uit wat dat voor de assurantiebranche gaat betekenen. In elk geval zullen tussenpersonen hun administratie moeten aanpassen, aldus Oosterbaan.

Via deze wet wil de wetgever de burger volledige regie geven over het gebruik van zijn persoonsgegevens, aldus Oosterbaan. “De burger krijgt op deze manier het recht om te weten wie zijn persoonsgegevens opslaat, welke gegevens worden opgeslagen, hoe hij bezwaar kan maken tegen de opslag van deze gegeven, en dat hij als dat nodig is kan eisen dat de gegevens worden verwijderd. Ook heeft hij het recht om na te gaan of een andere partij zorgvuldig met zijn gegevens omgaat.” Om welke gegevens gaat het precies? Oosterbaan: “Om gegevens van levende, natuurlijke personen en daarbij om informatie over een specifiek persoon of informatie die aan een specifieke persoon is te koppelen”, zegt hij. Voorbeelden daarvan zijn contactgegevens en gegevens over inkomen, vermogen, huwelijkse staat, werkgever(s) , bezittingen etc.

Geautomatiseerde gegevens om te verwerken

Daarbij gaat het om gegevens die in een geautomatiseerde omgeving staan, of bedoeld zijn om daarin te worden opgenomen. Hier horen ook bij: papieren dossiers die via specifieke criteria zijn gestructureerd. Maar bijvoorbeeld niet: contactgegevens in privé-agenda’s van personen in de privésfeer. Hierbij is het belangrijk om te bedenken dat het hier niet om ‘opslaan’ gaat maar om verwerken, zegt hij. “Maar onder de definitie verwerken valt vrijwel alles. Namelijk: Verzamelen, vastleggen, opslaan, verwerken, raadplegen, gebruiken, combineren, en doorzenden.”

Mijn tussentijdse conclusie is daarom:

- Als adviseur heeft u massaal persoonsgegevens
- Op deze gegevens is de verordening van toepassing
- Vanaf 25 mei 2018 moet u daarom uw organisatie hebben aangepast

Drie belangrijke vragen

“Ten aanzien van de gegevens die u in bezit heeft zijn er drie belangrijke vragen, constateert Oosterbaan
- Wanneer mag u gegevens verwerken?
- Welke gegevens mag u verwerken?
- Wat zijn de rechten van de natuurlijke persoon over wie u gegevens
verwerkt?

Het antwoord op de eerste vraag is: U mag alleen gegevens verwerken wanneer dit ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is, namelijk::
1) Als er toestemming is
2) Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst
3) Als wordt voldaan aan een wettelijke verplichting
4) Als er gerechtvaardigde belangen van u op het spel staan (bijvoorbeeld
voorkoming fraude)
5) Of vitale belangen van de betrokkene
6) Of vervulling van een algemeen belang

Het antwoord op de tweede vraag (welke gegevens mag u verwerken) luidt:

- U mag alleen dié persoonsgegevens verwerken die u nodig heeft voor het doel waarvoor u deze persoonsgegevens heeft ingewonnen.
- Dit doel moet concreet zijn én bovendien te rechtvaardigen.
- Als voorbeeld hiervan noemde Oosterbaan het bewaken dat een geadviseerd product blijft voldoen aan eventuele veranderende omstandigheden in wet- en regelgeving en in de situatie van de klant.

Ten slotte heeft ook de natuurlijke persoon van wie u de gegevens bewerkt zijn rechten.

Dit zijn achtereenvolgens:

1) Het recht om te weten dat u gegevens verwerkt.
2) Recht op verbetering
3) Recht op inzage
4) Recht op wissen
5) Recht op overdraagbaarheid
6) Recht op veilige verwerking

Zorg voor opslag achter slot en grendel en een fire-wall
Na 25 mei zullen er door iedereen lastige vragen worden gesteld, zei Oosterbaan. “Wees daarop voorbereid. Zorg er ook voor dat u alles achter en slot en grendel bewaart. Investeer ook in een deugdelijke fire-wall. De tussenpersoon blijft namelijk te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan een ander doorgeeft. 

Social Bookmarks

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Annuleren Reactie toevoegen...