Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentdinsdag, 19 juni 2012

Uw diploma's gaan op de schop!

Laatste nieuws, Print deze pagina: Print

Uw diploma's gaan op de schop, dat zijn ten minste de plannen.

De afgelopen maanden is er veel gesproken over het zogenoemde nieuwe Vakbekwaamheidsbouwwerk. Op dit moment is het nog zo dat u als financieel dienstverlener iedere 1,5 jaar een PE-Certificaat moet behalen om uw vergunning geldig te houden.

Met de introductie van de WFT werd in 2009 de geldigheid van uw vergunning gekoppeld aan de uitslag van een PE-Toets. Nu wil de minister van financiƫn het huidige opleidingsbouwwerk na 3 jaar alweer omvormen tot een geheel nieuw bouwwerk waarin alle wettelijk behaalde assurantiediploma's komen te vervallen. Dit heeft grote consequenties voor het voortbestaan van mening financieel adviesbedrijf.

De minister wil adviseurs verplichten om periodiek een driejaarlijks PE-Examen af te leggen. De minister acht dit nodig om vakkennis real-time up-to-date te houden. CFD zit t.a.v. het actueel houden van vakkennis op een ander spoor en heeft een duidelijk praktische visie die geheel strookt met de eisen die de praktijk zelf stelt. Iedere professionele dienstverlener die zijn beroepsuitoefening serieus neemt zal zijn kennis actueel houden. De plannen die de minister nu wil doorvoeren stroken hier niet mee. Reden voor CFD om zich hiermee niet te willen verenigen.

Het eens in de 3 jaar examineren veroorzaakt een overvloed aan PE-Stof en voldoet ook niet aan het actualiteitsvereiste. Om de kennis up-to-date te houden heeft CFD voorgesteld om de PE-Cycles te veranderen in een jaarlijkse. Hierdoor loopt men altijd in de pas met de actuele ontwikkelingen. De noodzaak om te toetsen/examineren komt hiermee te vervallen. Als voorbeeld hoe het kan en uitstekend functioneert, heeft CFD ingezet op een PE-Systeem zoals dit is ingericht in de advocatuur.

Als de plannen van de minister worden doorgezet dan komen alle wettelijk behaalde diploma's geheel te vervallen. Om een diploma nieuwe stijl terug te ontvangen dient u eerst een verzwaard inhaalexamen met goed resultaat af te sluiten. Dit inhaalexamen wordt gecombineerd met het PE-Examen 2013-2015 en via een centrale examenvragen databank afgenomen.

CFD vindt het onacceptabel dat men van overheidswege en bloc een streep wil zetten door de geldigheid van alle wettelijk behaalde assurantiediploma's. Via haar consultatiereactie heeft CFD reeds bezwaar aangetekend tegen dit PE-Geweld.

CFD wil laten onderzoeken wat de rechtspositie is van alle behaalde assurantiediploma's. Om dit onderzoek te starten is uw steun onontbeerlijk.

Wilt u CFD steunen? Maak dan uw bijdrage over naar rekeningnummer: 60.29.079 t.n.v. de Commissie CFD te Zwolle o.v.v. Bijdrage Juridisch Onderzoek, of maak gebruik van onderstaand machtigingsformulier.

Social Bookmarks