Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentOver CFD

 

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is dé brancheorganisatie voor de financieel dienstverlener in Nederland. Omdat CFD zelf midden in het adviesveld staat weet zij als geen ander wat er leeft onder het intermediair. In het D&O Onderzoek Branche- en Keurmerkorganisaties 2015, is CFD voor het tweede achtereenvolgende jaar verkozen tot meest gewaardeerde brancheorganisatie in de financiële dienstverlening. Dit is een prachtige waardering en wij hopen dat u dit extra vertrouwen geeft om zich bij CFD aan te sluiten.

Dialoog
In het belang van haar achterban gaat CFD actief de dialoog aan met de politiek, verzekeraars, consumentenorganisaties en alle andere partijen die bij de financiële dienstverlening betrokken zijn. CFD probeert zo actief invloed te kunnen uitoefenen op landelijke beleids- en besluitvorming. Daarnaast is deelname aan landelijke samenwerkingsverbanden belangrijk. Denk hierbij aan contact met overige brancheorganisaties en adviesorganen voor de overheid.  

CFD wil trendsettend zijn in de maatschappelijk-politieke discussie over de kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de financiële dienstverlening.

Verschraling
Het toezicht - en beloningsbeleid, het ongelijke speelveld en het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk leiden onherroepelijk tot verschraling van het advieslandschap. CFD zet zich onvoorwaardelijk in om verschraling van de adviesmarkt te voorkomen en uw belangen als financieel dienstverlener maximaal te behartigen.  

Solidariteit
CFD is ervan overtuigd dat solidariteit de enige garantie is voor een intermediaire toekomst. CFD doet dan ook een beroep op alle collega's om zich aan te sluiten bij een beroepsorganisatie waar men zich thuisvoelt. Uiteraard bent u van harte welkom bij CFD! 

Bijdrage terugverdienen
Uniek voor de financiële branche is dat de bijdrage aan CFD in zijn geheel kan worden terugverdiend, indien men als donateur gebruik maakt van onderstaande arrangementen:

- Arrangement Vakbekwaamheid NIBESVV
- Arrangement Assistent automatisering

Indien u zich aansluit bij CFD kunt u niet alleen uw bijdrage terugverdienen, u levert zo ook een zeer belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke solidariteit in onze beroepsgroep.

Herkent u zich in de visie van CFD?
Sluit u dan hier bij ons aan. Samen staan we een stuk sterker en kunnen wij met nog meer autoriteit de belangen van u als financieel dienstverlener behartigen.

U bent van harte welkom!

slide7