Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentLaatste nieuws

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

woensdag, 09 augustus 2017

Solidariteit bepaalt toekomst beroepsgroep

Laatste nieuws

Edwin Herdink, voorzitter van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD), spreekt de hoop uit dat intermediairs gaan inzien dat de branche gebaat is bij solidariteit.

vrijdag, 21 juli 2017

Open brief aan Dela, Monuta en Yarden

Laatste nieuws

In aanvulling op het boek 'Provisie 2.0' hebben Stichting ODIN en CFD een open brief met aanbevelingen gestuurd aan 'Dela, Monuta en Yarden'.

zondag, 21 mei 2017

Schaf PE-examens af!

Laatste nieuws

Uit reacties van verschillende organisaties uit de branche wordt duidelijk dat er verschillend wordt gedacht over de recente position paper waarin het Verbond van Verzekeraars pleit voor voorkoming van dubbele toetsing en belasting en de vrijwaring van PE-examens voor medewerkers van verzekeraars. 

vrijdag, 14 april 2017

Financiën negeert kritiek uit de markt

Laatste nieuws

CFD vindt het frappant dat Financiën de aanbesteding van de evaluatie van het provisieverbod heeft toegekend aan een bedrijf, dat op zijn beurt de evaluatie weer doorschuift naar de door de markt zeer bekritiseerde onderzoeker Peter Risseeuw.

donderdag, 16 maart 2017

Verkiezingsuitslag biedt nieuwe kansen

Laatste nieuws

Sinds de verkiezingen van afgelopen woensdag waait er een nieuwe wind! De verkiezingsuitslag is niet alleen een enorme stap voorwaarts voor Nederland en Europa, maar bovenal een enorme opsteker voor de financiële dienstverlening.

zondag, 05 februari 2017

Welke partij is uw stem waard?

Laatste nieuws

De afgelopen jaren heeft de politiek zich op vele terreinen indringend
beziggehouden met de beroepsgroep van financieel dienstverleners. Het nieuwe
vakbekwaamheidsbouwwerk en het belonings- en hypotheekbeleid zijn daar
voorbeelden van. Met de verkiezingen in zicht is het tijd om de balans op te
maken en uzelf de vraag te stellen: welke partij is mijn stem waard? 

donderdag, 22 december 2016

Status evaluatie provisieverbod

Laatste nieuws

Per 1 januari 2017 gaat het provisieverbod voor complexe financiële producten het 5e jaar in. Het verbod houdt niet alleen de branche, maar vooral de kwetsbare burger in zijn greep.

donderdag, 15 december 2016

Het Nationaal Schadeloket Intermediairs (NSI)

Laatste nieuws

Het Nationaal Schadeloket Intermediairs (NSI)                                                                                     Alle vormen van schadehulp onder één dak. Dat is wat CFD en kennisinstituut ODIN willen bereiken met het nieuwe Nationaal Schadeloket Intermediairs. Dit gespecialiseerde loket helpt assurantie advieskantoren met het professioneel afwikkelen van schades van hun klanten.

woensdag, 16 november 2016

Vlogger dringt binnen bij CFD

Laatste nieuws

Branchecriticus Nico van Koesveld heeft het vloggen ontdekt. Zie hier zijn vlog met CFD voorzitter Edwin Herdink tijdens de Kansrijke Toekomstdagen te Hoevelaken.

zaterdag, 01 oktober 2016

De Kansrijke Toekomstdagen

Laatste nieuws

De Kansrijke Toekomstdagen

CFD gaat weer het land in en nodigt u graag uit voor één van de komende presentaties ini het land. Onder invloed van Fintech verandert het advieslandschap in rap tempo wat de vraag met zich meebrengt: heeft advies nog wel toekomst?

zaterdag, 11 juni 2016

Kamer stuurt de vragen van CFD door naar minister Dijsselbloem

Laatste nieuws

De vaste Kamercommissie voor Financiën gaat de vragen van CFD over de botsing van het provisieverbod met EU-recht voorleggen aan minister de minister van Financien.

woensdag, 25 mei 2016

Provisieverbod strijdig met Europese regelgeving

Laatste nieuws

In het kader van de komende evaluatie provisieverbod complexe producten (2017), heeft CFD enkele vragen aan de minister voorgelegd, in het bijzonder over hoe het verbod zich verhoudt tot Europese wet en regelgeving..

zondag, 17 april 2016

Intermediair betaalt teveel voor KIFID

Laatste nieuws

Branchevereniging CFD en kennisinstituut Stichting ODIN deden onderzoek naar de kosten van het KiFiD. Hun conclusie is dat het intermediair veel te veel betaalt voor aansluiting bij het KiFiD.

vrijdag, 15 april 2016

CFD verzoekt Tweede Kamer om toegang tot complex advies te bevorderen

Laatste nieuws

In het kader van de komende evaluatie provisieverbod complexe financiële producten (2017), heeft CFD de Tweede Kamer verzocht om de marktpositie van de consument te verbeteren door te toegang tot complex financieel advies te bevorderen.