Onze resultaten

Natuurlijk is het belangrijk om regelmatig achterom te kijken en te beoordelen wat je als organisatie hebt bereikt en ontwikkeld. Onderstaand vind je een opsomming van de ontwikkelde concepten, activiteiten en resultaten die CFD, al dan niet in samenwerking met andere brancheorganisaties, heeft bereikt.


De belangrijkste mediamomenten

link


CFD verzet zich tegen komst Geldloketten

link 1     link 2     link 3


CFD introduceert nieuw beloningsmodel   Smart Financial Life

link 1      link 2


CFD lanceert Zorgeloos Ontwoekeren

link 1      link 2    

 


Verworpen motie 29507 nr. 119

Heroverweging PE-examens 

link 1     link 2     link 3


Aangenomen motie 32545 nr. 30 Ontheffingsregeling schrijnende gevallen

link 1     link 2     link 3


Aandacht brengproducten en gelijk speelveld

 link


Aegon verbetert zichtbaarheid adviseurs

link 1      link 2


CFD roept uitvaartverzekeraars tot de orde

link


Verweer tegen uitholling provisie Unigarant

                                         link


Kosten KiFiD veel te hoog

link 


CFD trekt met Future Days het land door

link 1    link 2    link 3


CFD neemt ODIN-activiteiten over

link


CFD kraakt evaluatierapport provisieverbod

                        link 1      link 2 (black paper)


Toezichtkosten AFM worden verlaagd

link 1       link 2      link 3


Intermediair welkom bij Actieplan Consumentenkeuzes

link 1       link 2 


Corona Crisis Code

link 1       link 2 


Schadeprovisie behouden

link 1    link 2    link 3    link 4


CFD start Klachtenloket AFM

link


CFD gaat het land in met de

Kansrijke Toekomstdagen 

link 1    link 2


Aangenomen motie 29507 nr. 118 Versoepeling Vakbekwaamheidsbouwwerk 

link 1     link 2     link 3


Aangenomen motie 32545 nr. 29

uitstel overgangstermijn PE Plus-examens

link


CFD introduceert als 1e brancheorganisatie Robo-advies in Nederland 

link 1      link 2    


CFD start Klachtenloket Wft-examens

link 1      link 2    


Onderzoek naar BND-Allianz deal

link 1     link2


Verweer tegen prijsdiscriminatie Rabobank    

                                         link


SWO: "Wie betaalt bepaalt"

link 1     link 2    link 3  


Introductie Business Blueprint Concept

link 1     link 2    link 3


CFD brengt boek Provisie 2.0 uit

link


CFD ontwikkelt AVG-PraktijkPakket

link 1        link 2 Omzet wordt nieuwe maatstaf toezichtkosten

  link     


CFD introduceert collectieve BAV 

link 1    link 2


CFD introduceert WOZ-bezwaarloket 

link 1    link 2