Beloning

Sinds 1-1-2013 mag er geen geldstroom meer zijn tussen aanbieders van complexe financiële producten en adviseurs. De impact van deze regeling op de sector is enorm geweest. In deze rubriek vind je diverse links naar belangrijke CFD- documenten en/of mediapublicaties rondom dit onderwerp, steeds voorzien van een korte toelichting.


augustus 2022

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD verzoekt het Kabinet om gesubsidieerd financieel advies, om zo een financieel veiligere samenleving te creëren.   


april 2019

Financiën wil meer weten over de negatieve gevolgen van het provisieverbod

CFD gaat met Financiën verder praten over de negatieve gevolgen van het provisieverbod.  


januari 2019

CFD vraagt het Ministerie van Financiën om reactie in het kader van actieve transparantie

CFD heeft het Ministerie van Financiën om een reactie gevraagd in het kader van de evaluatie van het provisieverbod en de discussie rondom actieve transparantie voor schadeverzekeringen.


september 2018

Stop met demoniseren schadeprovisie

CFD maakt zich grote zorgen over de wijze waarop in het blad 'Het Verzekeringsarchief', schadeprovisie in een totaal verkeerd daglicht wordt gezet.


maart 2018

Schriftelijke reactie CFD na stakeholdersoverleg bij ministerie 

In vervolg op het stakeholderoverleg van 13 februari 2018, heeft CFD schriftelijk gereageerd op de zeven aandachtspunten die de Minister van Financiën heeft opgetekend naar aanleiding van de Decisio en CenterData onderzoeken in het kader van de evaluatie van het provisieverbod. 


februari 2018

Black Paper van CFD 

CFD reageert in de media uitgebreid op het 'evaluatierapport provisieverbod' van het Ministerie van Financiën en de achterliggende onderzoeken.


januari 2018

CFD kraakt evaluatie provisieverbod

CFD-voorzitter Herdink maakt zich grote zorgen over de ‘grote stappen snel thuis’ aanpak van CDA-minister Hoekstra op het provisiedossier. De onderzoeksrapporten ‘evaluatie provisieverbod’ kenmerken zich volgens CFD door halve waarheden. 


juni 2017

Provisie 2.0, zet discussie provisieverbod op scherp

Dit boek is door Edwin Herdink en Jeffrey Leichel speciaal geschreven voor de evaluatie van het provisieverbod complexe producten. Met het boek wordt via verschillende invalshoeken duidelijk gemaakt wat het provisieverbod in de praktijk voor gevolgen heeft voor consument en intermediair. Het boek is hier te bestellen. CFD-donateurs hebben extra voordeel.


december 2016

CFD wraakt onderzoekers evaluatie provisieverbod

CFD heeft bij Financiën bezwaar gemaakt tegen betrokkenheid van onderzoekers Peter Risseeuw en Fred de Jong bij de evaluatie van het provisieverbod.


december 2016

CFD: minister beantwoord niet al onze vragen

In zijn antwoord 'Provisieverbod niet strijdig met Europees Unierecht' gaat minister Dijsselbloem niet in op alle vragen. CFD kijkt dan ook met belangstelling uit naar de beantwoording van haar vervolgvragen.


augustus 2016

Minister concludeert 'Provisieverbod niet strijdig met Europees Unierecht'

Minister Dijsselbloem beantwoord de vragen van CFD over de botsing van het provisieverbod met het Europese Unierecht.


juni 2016

Kamerledenbrief VIII

CFD verzoekt de Kamer om aanvullende vragen aan de minister te stellen t.a.v. het provisieverbod en de Europese richtlijnen.


mei 2016

Kamerledenbrief VII

CFD verzoekt de Kamer om de minister het huidige provisieverbod aan het Europese Unierecht in samenhang met de richtlijn (EU) 2016/97 te laten toetsen.


  mei 2016

CFD: 'Provisieverbod is strijdig met Europees Unierecht'

In het kader van de komende evaluatie op het provisieverbod complexe financiële producten, constateert de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) dat het verbod strijdig is met het Europees Unierecht.


april  2016

Kamerledenbrief VI

CFD verzoekt de Kamer om in het kader van de evaluatie, de nadelige effecten van het provisieverbod te onderzoeken.


april 2016

CFD wil politieke erkenning nadelige effecten provisieverbod

In een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën vraagt CFD de volksvertegenwoordiging de nadelige effecten van het provisieverbod te erkennen en daarnaast te onderzoeken hoe men deze effecten kan opheffen.


januari 2016

Herdink "politiek dient het lef te hebben om de nadelige effecten van het provisieverbod te erkennen"

De evaluatie van het provisieverbod komt eraan. CFD neemt vast een voorschot hierop.  


augustus 2013

CFD "Stop met belasteren adviseur"

Kom met onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat het intermediair het nog steeds niet goed doet of stop met belasteren van de beroepsgroep. Dat schrijft CFD-voorzitter Edwin Herdink in reactie op het bericht van het Verbond dat dubbele advieskosten ontoelaatbaar zijn.  


februari 2013

CFD hekelt 'Nationaal Experiment Provisieverbod'

CFD verwacht dat de terugslag van dit experiment niet zal uitblijven. Het consumentenbelang is immers in geen velden of wegen te bekennen en gaat hier de rekening voor betalen. 


april 2012

CFD: "AFM heeft gevolgen provisieverbod niet doordacht"

Volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink lijkt het komende provisieverbod al voordat het wettelijk van kracht wordt haar doel voorbij te schieten.


februari 2012 

Rondetafelgesprek Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod

Op uitnodiging van de Vaste commissie voor Financiën heeft CFD deelgenomen aan het rondetafelgesprek over Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod.


oktober 2011

CFD waarschuwt voor adviesinfarct

Om een adviesinfarct te voorkomen verzoekt CFD het kabinet om de voorgenomen plannen tot een provisieverbod te bevriezen. 


september 2011

Ministerbrief III

CFD vraagt de minister om deugdelijk onderzoek te verrichten naar de consequenties van een eventueel provisieverbod. 


september 2011

Kamerledenbrief V

CFD verzoekt de Kamer om de bevindingen van advocatenkantoor Boekel de Nerée bij de beloningsdiscussie te betrekken. 


september 2011

Juridisch onderzoek SEO-rapport afgerond

In opdracht van CFD heeft advocatenkantoor Boekel de  Nerée  het onderzoek naar het SEO-rapport afgerond. 


september 2011

Kamerledenbrief IV

CFD verzoekt de Kamer om een contra expertise op het SEO Economisch Onderzoeksrapport Evaluatie provisieregels. 


augustus 2011

Juridisch onderzoek SEO-rapport door Boekel-de Nerée advocaten

Advocatenkantoor BOEKEL-DE NERÉE heeft in opdracht van CFD onderzoek verricht naar het door Stichting SEO Economisch Onderzoek vervaardigde rapport "Evaluatie provisieregels complexe producten", in opdracht van het Ministerie van Financiën. De onderzoeksvraag was: Is in dit rapport onrechtmatig gehandeld tegenover de intermediairs?


juni 2011

Kamerledenbrief III

CFD verzoekt de Kamer om haar visie t.a.v. het provisieverbod toe mogen komen lichten.


mei 2011

CFD verzoekt om contra-exepertise provisieverbod

Naar aanleiding van vermeende belangenverstrengeling van de onderzoekers van het SEO rapport met verzekeraars, heeft CFD de politiek verzocht om een contra-expertise naar het provisieverbod. 


april 2011

Kamerledenbrief II

CFD verzoekt de Kamer nogmaals om de minister te bevragen naar de vermeende belangenverstrengeling tussen SEO Economisch Onderzoek en diverse verzekeraars.


februari 2011

Kamerledenbrief I

CFD roept de Kamer op om kritische vragen te stellen over de conclusies en aanbevelingen uit het SEO rapport en de minister te bevragen naar de vermeende belangenverstrengeling tussen SEO Economisch Onderzoek en diverse verzekeraars.


28 december 2010

Ministerbrief II

CFD vraagt de minister om een contra expertise op het SEO rapport naar de provisiebeloning van het assurantie intermediair.


november 2010

CFD overhandigt petitie provisieverbod aan Tweede Kamer

De meest grote politieke partijen waren aanwezig bij de petitie van CFD tegen het aangekondigde provisieverbod.


oktober 2010

CFD gaat demonstreren tegen het voorgenomen provisieverbod

CFD roept het intermediair op om op te trekken naar Den Haag, om zo een krachtig signaal af te geven tegen het aangekondigde provisieverbod.


augustus 2010

Ministerbrief I

CFD verzoekt de minister om een dialoog n.a.v. de CAR-lobby van het Verbond van Verzekeraars.


juni 2010

Informateursbrief

CFD heeft informateur Rosenthal aangeschreven n.a.v. de brutale actie van het Verbond van Verzekeraars om de informateur te belasten met haar CAR-filosofie.


april 2010

CAR plannen verzekeraars halen het niet

Afgaande op haar contacten in de politiek gaat het door verzekeraars bepleite CAR-model er volgens CFD niet komen.