Met alle verschillende belangen gaat het

om het vinden van de juiste balans.

Samen Alles Voor Elkaar

CFD gaat actief de dialoog aan met stakeholders. We willen daarin niet volgen maar een eigen geluid laten horen. Gebaseerd op jouw praktijk en de balans tussen jouw kantoor en jouw klanten.

 CFD zet zich als belangenbehartiger continu in voor haar leden. Door als collectief op te treden, kan CFD de stem van haar leden versterken en de belangen van de sector behartigen bij overheidsinstanties en regelgevers. Dit kan van grote waarde zijn bij het sturen van beleid en wetgeving om zo een gunstiger ondernemingsklimaat te creëren voor zowel de individuele leden als voor de branche in zijn geheel.


CFD LOBBY DOSSIERS