Eerbiedigende werking provisie leven

Op leven- en beleggingspolissen die zijn afgesloten voor het provisieverbod, wordt aan de beherende adviseur in veel gevallen nog een doorlopende provisie ontvangen. Alhoewel per polis vaak een bescheiden bedrag, zijn deze inkomsten essentieel voor basiszorg van deze hoog adviesgevoelige producten.

 

CFD heeft via haar netwerken vernomen, dat het Verbond van Verzekeraars mogelijk overweegt dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Daarmee zou weer een belangrijk deel van de inkomsten van intermediairs verdwijnen en daarmee ook de service naar consumenten en de beschikbaarheid van lokale adviseurs. Het zal weer tot een toename van execution only leiden, met alle gevolgen van dien.

 

CFD is mordicus tegen zo'n eenzijdige afschaffing. Het is niet goed voor het intermediair en niet goed voor consumenten en valt net als actieve provisietransparantie op schade onder het kopje 'een zelf bedacht maar niet bestaand probleem'

 

We hebben dit onderwerp op onze 'watchlist' gezet en zullen verzekeraars ook duidelijk maken, dat het eenzijdig opzeggen van dit soort belangrijke afspraken niet wordt geaccepteerd.


maart 2018

CFD: Verbond koerst met ‘buitenechtelijk kindje’ op execution only

In deze publicatie uit CFD voor het eerst haar zorgen over mogelijke plannen rondom de eerbiedigende werking van de doorlopende provisie op leven producten van voor 1-1-2013.