Klachtenloket AFM-toezicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. Het is belangrijk dat consumenten en financieel dienstverleners vertrouwen hebben in de financiële markten en in haar toezichthouder.

 

Nu kan het voorkomen dat er onenigheid ontstaat bij de uitoefening van het toezicht tussen de toezichthouder en een financieel dienstverlener.  Dit kan leiden tot grote frustraties bij ondernemers. Daarom vindt CFD het belangrijk om toezicht te houden op de werkwijze van de  toezichthouder en een goede inventarisatie van klachten te maken.

 

Dan kunnen wij dit samen met de AFM, politiek en wellicht andere standsorganisaties als discussiestuk gebruiken om te komen tot een betere en meer op vertrouwen gebaseerde samenwerking met de AFM. Ben jij van mening dat je niet correct behandeld bent ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid? Dan kun je een klacht indien bij het Klachtenloket van CFD.

 

Zo kan CFD inzicht krijgen in de ervaringen die collega's in het land hebben met de werkwijze van de AFM. Je kunt je ervaring over de werkwijze van de AFM insturen naar het algemene email adres van CFD: info@commissiecfd.nl 

 

Indien je gebruik maakt van het klachtenloket wil je dan zo vriendelijk zijn om je klacht zo volledig mogelijk aan te leveren, inclusief onderbouwing, referentienummers, correspondentie, enz.

 

 

Gepubliceerde artikelen

Zorgen om expansiedrift AFM

CFD is van mening dat de AFM de titel 'onafhankelijk advies' heeft gekaapt

CFD opent klachtenloket AFM

CFD wil AFM-toezicht vervangen door tuchtraad

Beperkte aansprakelijkheid voor de AFM

CFD wil macht AFM beperken

AFM zet intermediair buitenspel

AFM blijf bij je leest

CFD laat AFM in het zand bijten

AFM heeft gevolgen provisieverbod niet doordacht

CFD zoekt politieke steun in strijd tegen AFM

AFM moet stoppen met provisiediscussie

Is de AFM primair bezig zichzelf bestaansrecht te bewijzen?

De AFM verliest haar geloofwaardigheid

Breng toezichtkosten bij de klant in rekening

 

 

 


CFD Gooimeer 1 | 1411 DC | NAARDEN | T: 064.831.9895 | E: info@commissiecfd.nl