Toegang tot aanbieders

Sinds de introductie van het provisieverbod hebben banken en verzekeraars zich schuldig gemaakt aan het voortrekken van eigen verkopers en execution only systemen. Dat gebeurt enerzijds door de advies- en bemiddelingskosten van eigen verkopers te subsidiëren en anderzijds door barrières op te werpen voor onafhankelijke adviseurs om überhaupt te kunnen bemiddelen voor bepaalde partijen.

 

CFD staat op het standpunt dat een onafhankelijk intermediair toegang tot alle aanbieders moet hebben. Kan dit niet rechtstreeks bij een aanbieder, dan moet de aanbieder er voor zorgen dat dit via serviceproviders kosteloos mogelijk wordt gemaakt.


april 2016

CFD wil politieke erkenning nadelig effect provisieverbod

In een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën vraagt CFD de volksvertegenwoordiging de nadelige effecten van het provisieverbod, o.a. wat betreft de toegang tot aanbieders, te erkennen en daarnaast te onderzoeken hoe men deze effecten kan opheffen.