Intermediairvriendelijk

Het is eigenlijk een heel vreemd verhaal. Onafhankelijke advieskantoren brengen nieuwe productie gratis aan bij banken en verzekeraars. Daarvoor maken die intermediairs zelfs kosten door het gebruik van het extranet onder de knie te krijgen, door tijdsverlies vanwege de vaak stroperige administratieve processen bij een aanbieder, door te investeren in vergelijkingstools waarin aanbieders zijn opgenomen en door forse dossierkosten te betalen als een intermediair geen rechtstreekse toegang krijgt tot een aanbieder.

 

Op z'n minst mag je dan toch verwachten dat je als intermediair een streepje voor krijgt en goed vindbaar bent op de websites van die aanbieders. Helaas is het tegendeel waar. Daarom ziet CFD het als een van haar lobbytaken om verzekeraars te wijzen op enerzijds de vindbaarheid van informatie over onafhankelijk adviseurs en anderzijds het voorkomen van perverse sturing op execution only oplossingen.


november 2019

CFD wenst dat het intermediair betrokken wordt bij Actieplan Consumentenkeuzes

Financieel dienstverleners spelen volgens de minister bij advies en voorlichting een cruciale rol. De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) was dan ook aanvankelijk zeer verbaasd dat de financieel dienstverlener geen rol was toebedeeld om een bijdrage te leveren aan het Actieplan Consumentenkeuzes. 


juli 2017

CFD en Odin vragen Dela, Monuta en Yarden kritisch te kijken naar execution only

Een kritische brief aan de uitvaartverzekeraars heeft het nodige stof doen opwaaien. Monuta verbrak na deze brief alle samenwerking met CFD. Alleen Yarden heeft zich als 'partner in business' opgesteld en een constructief gesprek gevoerd met CFD. 


januari 2016

Aegon past website aan na kritiek van CFD

Na een kritisch bericht over de beperkte vindbaarheid van het intermediair op de Aegon website, wordt CFD uitgenodigd bij Aegon en worden direct concrete afspraken gemaakt over verbetering.