Actieve provisietransparantie schadeverzekeringen

Zo uit het niets kwamen ten tijde van de evaluatie op het provisieverbod complexe financiële producten in korte tijd persberichten uit van de AFM en het Verbond van Verzekeraars. Hierin werd gepleit voor actieve provisietransparantie op schadeverzekeringen. Het werd onmiddellijk door het Ministerie van Financiën overgenomen en als 'aandachtspunt' toegevoegd aan de 'evaluatie provisieverbod complexe producten'.

 

Verschillende experts en ook verzekeraars hebben het inmiddels 'een zelf bedacht maar niet bestaand probleem' genoemd. Ook is uitgesproken dat het vooral de execution only leden van het Verbond van Verzekeraars zijn, die deze actieve provisietransparantie promoten. Het leidt slechts tot een extra focus op de prijs van het intermediair en leidt af van de kosten van de verzekeraar. CFD is tegen actieve transparantie op schade zolang dit alleen de provisie van het intermediair betreft. Als onderdeel van de brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van het provisieverbod op complexe financiële producten heeft het CFD hier al tegen geageerd.


juli 2022

CFD plaatst vraagtekens bij 'fijnmazigheid' provisietransparantie

Na de euforie komt de bezinning en in het bijzonder over het betrekken van de AFM bij de uitwerking van het ministeriële voorstel.


juni 2022

Winst intermediaire lobby, de minister ziet af van actieve transparantie in nominale getallen

Een week na verzending van de open brief door CFD en één dag voor het Kamerdebat, informeert de minister de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat zij afziet van actieve transparantie in nominale getallen. 


juni 2022

Open brief III aan de vaste Kamercommissie voor Financiën

Open brief naar aanleiding van de Kamerbrief van de minister van Financiën in het kader van het dossier provisietransparantie.


december 2021

Open brief II aan de vaste Kamercommissie voor Financiën

Open brief naar aanleiding van de Kamerbrief van de minister van Financiën in het kader van het dossier provisietransparantie.


juni 2021

Open brief I aan de vaste Kamercommissie voor Financiën

Open brief naar aanleiding van de Kamerbrief van de minister van Financiën in het kader van het dossier provisietransparantie.


augustus 2020

Open brief aan het ministerie van Financiën

Open brief naar aanleiding van de diverse reacties op het wijzigingsbesluit financiële markten 2021


augustus 2020

Consultatiereactie Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Consultatiereactie van CFD in het kader van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021.  


november 2019

Actieve provisietransparantie staat haaks op Actieplan Consumentenkeuzes

Financieel dienstverleners spelen volgens de minister bij advies en voorlichting een cruciale rol. De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) was dan ook aanvankelijk zeer verbaasd dat de financieel dienstverlener geen rol was toebedeeld om een bijdrage te leveren aan het Actieplan Consumentenkeuzes. 


mei 2019

Stakeholdersoverleg bij het ministerie van Financiën 

Op 7 mei was CFD aanwezig bij het stakeholdersoverleg bij het Ministerie van Financiën inzake de onderwerpen DVD, titel onafhankelijk adviseur, actieve provisietransparantie schade en post-contractuele zorgplicht.    


april 2019

CFD ziet opening in het dossier actieve transparantie

CFD ziet n.a.v. het jongste overleg met het ministerie van Financiën openingen in het dossier actieve transparantie schadeprovisie.  


januari 2019

CFD vraagt het Ministerie van Financiën om reactie in het kader van actieve transparantie

CFD heeft het Ministerie van Financiën om een reactie gevraagd in het kader van de discussie rondom actieve transparantie voor schadeverzekeringen.


juli 2018

Consumentenbond vindt branche niet transparant over provisie

Weer publiceert de Consumentenbond een bericht over actieve provisietransparantie op schade. CFD heeft al eerder tegen de Consumentenbond het volgende gezegd: 'selectieve transparantie = perverse transparantie'. Jammer dat de Consumentenbond haar leden niet het volledige verhaal gunt. Zie ook de reactie van CFD op dit artikel.


maart 2018

Intermediair wordt buitenspel gezet

In dit unieke verslag van de Future Days in Hengelo wordt ondermeer een boekje opengedaan hoe het Verbond van Verzekeraars echt aankijkt tegen intermediairs en transparantie op schadeprovisie. 


februari 2018

Tweede Kamer wijst actieve transparantie af

Mede dankzij de inzet van CFD is actieve transparantie op schadeprovisie voorlopig van de baan. Toch zoekt de minister een omweg om zijn gelijk er door te drukken. Hij kondigt aan onderzoek te willen doen naar de wenselijkheid van deze actieve transparantie.CFD Gooimeer 1 | 1411 DC | NAARDEN | T: 064.831.9895 | E: info@commissiecfd.nl