Een financieel adviesbureau draaiende houden is tegenwoordig geen sinecure. Er is sprake van een fikse tegenwind veroorzaakt door verzekeraars, een overheid met een constante aanwas van regelgeving en een economische speelruimte die slinkt als een afbrokkelend eiland. Kortom, geen ideaal ondernemersklimaat! 

 Jean-Pierre & Margot van de Walle 

 

Toch zijn er ondernemers die stug volhouden en hun klantenkring niet in de steek laten. Zij doen dit uit plichtsbesef maar ook uit liefde voor hun vak dat niet zelden van vader op zoon is doorgegeven. In de rubriek Kantoor in Beeld laten wij u kennis maken met een aantal van deze ondernemers, hun kennis en vaardigheden, hun plannen en de manier waarop zijn hun bedrijf in deze 21e eeuw willen vormgeven

 

Deze editie neemt Dick je mee naar mr. Jean-Pierre van de Walle, collega te Hulst en eigenaar van Assurantiekantoor P. van de Walle.

 

‘Hoekstra vloog schaatsend en adviserend uit de bocht met zijn actieve provisietransparantie’ 

 

De vader van de huidige eigenaar, mr. Jean-Pierre van de Walle startte op een bijzondere dag: 1 april 1967. Hij nam toen de assurantieportefeuille over van zijn toenmalige werkgever. Deze was actief in de wijnhandel en had daarnaast ook een kleine assurantieportefeuille. Op 1 januari 1990 startte Van de Walle in het bedrijf. Geruime tijd werkten vader en zoon samen in het bedrijf en toen zijn vader in maart 2007 op bijna 70-jarige leeftijd afscheid nam in het bedrijf, ging Van de Walle’s echtgenote meewerken. Samen bedient het echtpaar 1000 particuliere en enkele tientallen zakelijke relaties. Achteraf gezien had mijn vader beter de wijnhandel kunnen overnemen want dan zaten wij nu niet opgezadeld met PE maar met PP (Permanent Proeven), grapt, Jean- Pierre.   

 

Met welke verzekeraars doen jullie zaken?  

Helaas wordt door overnames het aantal verzekeringsmaatschappijen waarmee je kunt samenwerken steeds kleiner. Waar we vroeger nog terecht konden bij onder andere Erasmus, Delta Lloyd, Reaal, Stad Rotterdam, Zurich, Nieuw Rotterdam, AXA en Winterthur doen wij op dit moment voornamelijk zaken met NH1816, Nationale Nederlanden, Klaverblad en ASR. 

 

Van welke organisatie(s) zijn jullie lid? 

Wij zijn maar bij één organisatie aangesloten: CFD. 

 

Wat zijn de adviesterreinen? 

Ons adviesterrein beperkt zich hoofdzakelijk tot particuliere schadeverzekeringen. 

 

Wat is het voornaamste marktgebied van jullie kantoor? 

Ons marktgebied bevindt zich grotendeels binnen een straal van 10 kilometer van ons kantoor. Wat de laatste tijd opvalt is een toename van het aantal Belgische cliënten, dat in Nederland particuliere woonhuizen opkoopt om deze vervolgens te verhuren. 

 

Zijn er plannen om de dienstverlening uit te breiden? 

We hebben geen plannen om onze dienstverlening uit te breiden. Wij hebben onze dienstverlening de laatste jaren juist ingekrompen door niet meer te adviseren op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheid.  

 

Hanteren jullie een abonnementensysteem en/of fee of factureren jullie uren?  

We werken uitsluitend op basis van provisie, een verdienmodel dat bij particuliere schade al jaren zijn nut heeft bewezen. 

 

Welke persoon of organisatie heeft de branche schade berokkend? 

Ik denk dan vooral aan onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, die niet alleen schaatsend de bocht uitvliegt, maar ook adviserend als voorstander van actieve provisietransparantie! 

 

Grootste ergernis in de branche of tijdens het werk? 

Een verzekeringsmaatschappij die telefonisch en via mail onbereikbaar is en je daarnaast via het directe kanaal beconcurreert met bodemprijzen. 

 

Hoe kijkt u aan tegen actieve transparantie bij schadeprovisie? 

Het is een lachertje, een oplossing voor een niet bestaand probleem. We hebben niets te verbergen, maar van een gelijk speelveld is natuurlijk geen sprake. 

 

Wie of wat moet er nodig worden aangepakt in de verzekeringsbranche 

Het Verbond van Verzekeraars van wie ik sterk de indruk krijg dat ze het intermediair liever kwijt dan rijk zijn. Dit alles is uiteindelijk niet in het belang van de consument. En het is vooral onbegrijpelijk dat de Consumentenbond hierin meegaat. 

 

Opvallendste nieuwsitem tijdens de afgelopen maanden? 

Het lang verwachte verzoek van AdfizOvFD en CFD aan het CDFD om plaats-onafhankelijke toetsing van PE-examens mogelijk te maken. 

 

Grootste misverstand bij de consument over de branche? 

Er zijn mensen die denken dat wij beter worden van het afhandelen van schadeverzekeringen. Zo van: dat zal jullie kas wel spekken. Onzin natuurlijk! 

 

Dit maakt het vak voor mij nog steeds boeiend? 

Het sociale contact met je klanten en de waardering die je van je klanten krijgt. 

 

De reden waarom het intermediair altijd in een behoefte blijft voorzien is? 

Er zal altijd een grote groep mensen blijven bestaan die geen zin hebben om zelf alles te gaan uitzoeken op het gebied van verzekeringen. Zij vertrouwen op het advies van een deskundig adviseur. Wij hebben ondervonden dat leeftijd of opleidingsniveau hierbij geen rol speelt. 

 

Dick Spelt