Door Edwin Herdink, voorzitter CFD

  

Overregulering

 De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en we kunnen de balans opmaken. Nederland heeft duidelijk nee gezegd tegen het politieke en financieel-economische beleid van Rutte en Dijsselbloem. De uitslag stond van tevoren vast, maar wat mij enigszins heeft verbaasd is de winst voor D66. Met hun gedoogsteun hebben ze het Kabinet in het zadel gehouden. Ik ben dan ook benieuwt of Pechthold met deze uitslag een andere koers gaat varen? Het is een publiek geheim dat de burger ontevreden is over het regeringsbeleid. Het begon al kort na het aantreden van het Kabinet met de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nederland stond massaal op haar achterste benen en de plannen gingen de ijskast in. Wat was ik jaloers op dit resultaat, want hoe mooi zou het zijn als ook in onze branche het intermediair zo eensgezind zou zijn.

 

Overregulering

De grote vraag na de verkiezingen blijft: waar ging het mis? Naar mijn overtuiging is het misgegaan door de bezuinigingsdrift en overregulering. De burgers voelen het in de portemonnee en teveel regels hebben een negatieve uitwerking op het functioneren van de bedrijvigheid en de economie. Onze branche spreekt dan wellicht het meest tot de verbeelding. De afgelopen jaren sluiten jaarlijks zo een 7 a 800 adviesbedrijven de deuren, door met name overregulering en uit de hand gelopen toezichtregels. Het is duidelijk, het mes moet erin. Er dient een einde te komen aan de wildgroei van regels.

 

Europa

Nederland loopt in Europa voorop in overregulering. Meest recente voorbeelden zijn het nationale provisieverbod en het optuigen van het nieuwe vakbekwaamheidgebouw met het verplichte drie jaarlijkse PE-examen. Continentaal Europa heeft heel duidelijk nee gezegd tegen een provisieverbod en daar waar Europa net bezig is permanente educatie in te regelen voor de lidstaten van de Europese Unie, daar spant Nederland de kroon door diploma’s enbloc ongeldig te verklaren en drie jaarlijkse PE-examens in de wet te verankeren. Is Nederland nu zo eigenwijs of begrijpt Europa beter dat overregulering slechts een schijnzekerheid geeft?

 

Deregulering!

Het is dan ook de hoogste tijd voor deregulering en meer eigen verantwoordelijkheid van de burger. Deregulering kan tot een betere arbeidsmarkt leiden en de concurrentiepositie van Nederland verbeteren. Een overkill aan regels werkt in het nadeel van de markt en de consument. Wanneer we kijken naar de hypotheekmarkt en de eisen m.b.t. compliance dan zien we hier dat uiteindelijk de klant de prijs ervoor betaald. Nu zeg ik niet dat we alle regels moeten afschaffen, maar dat er niet meer regels dienen te zijn dan noodzakelijk om tot goede en eerlijke zaken te komen. De nadruk dient te liggen op het ontwikkelen van eerlijke en goede producten.

 

Toezicht

In onze beroepsgroep is sinds een aantal jaren een geheel nieuwe macht ontstaan. De Autoriteit Financiële Markten. De managers bij deze toezichthouder hebben verstrekkende bevoegdheden. Zij ontlenen hun macht en aanzien aan de opgestelde leidraden en toezichtregels. Zij trekken zelfs het land in om te controleren of het vrije intermediair zich wel aan de opgestelde regels en nieuwe ethische normen en waarden houdt. Toezichtmanagers die overigens zelf nog nooit enig financieel advies hebben gegeven, laat staan in staat zijn om hierover te oordelen. Maar ja, dat is in een overgereguleerde maatschappij de normaalste zaak van de wereld. Dit heeft wel tot gevolg gehad dat 65% van de ondervraagde ondernemers de rol van de Toezichthouder als bedreigend ervaart. Nog even dan zullen de eerste deskundigen niet meer actief zijn. Niet omdat ze hun vak niet verstaan, maar omdat de ambtelijke ethiek over professioneel gedrag en adviesvaardigheden van een heel andere orde zijn dan die van een financieel dienstverlener en de adviseur daarmee als een gevaar voor de maatschappij wordt gezien. Laten we hopen dat op termijn het gezonde verstand weer de boventoon voert.