Kantoor in beeld

In de rubriek 'Kantoor in beeld' neemt journalist en branchekenner Dick Spelt je mee naar de werkplek van CFD-leden. Hier laat hij hen aan het woord over hun passie, bedrijfsvoering en overige activiteiten waarmee men in de dagelijkse adviespraktijk in aanraking komt. 

 

Deze editie neemt Dick je mee naar Edwin Herdink, collega te 's-Graveland, voorzitter van brancheorganisatie CFD en eigenaar van Herdink Assurantiën 

 

Minister Kaag brak met beleid van voorganger Hoekstra

 

CFD al veertien jaar op de bres voor de branche

 

De belangen van het intermediair staan al tientallen jaren op de tocht. Afgaand op hun daden vinden Verzekeraars, AFM en Consumentenbond assurantieadviseur een beroep dat in hun ogen min of meer uit de tijd is en zij hebben daarbij het ministerie van Financiën aan hun kant weten te krijgen. Het resultaat was steeds meer strenge eisen en beperkingen voor de aloude tussenpersoon die Nederland decennialang verzekerde via keurig maatwerk.

 

Het was de directe aanleiding voor Edwin Herdink, zelf tussenpersoon, om op te komen voor de belangen van zijn doelgroep en te starten met de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD). In eerste instantie was dit een kleine organisatie maar Herdink en zijn team volgden de nieuwe ontwikkelingen op de voet en reageerden adequaat. Vriendelijk, humoristisch, respectvol maar

uiterst volhardend bleef hij de gesprekspartner van de overheid en groeide CFD uit tot een volwaardige brancheorganisatie.

 

In het kantoor van de CFD in Naarden geeft hij een terugblik op het dossier actieve provisietransparantie schadeverzekeringen en hoe hier nu mee verder?

 

“Een goed contact met het parlement is voor onze doelstellingen essentieel”, zegt Herdink, “want hoewel het ministerie van Financiën een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van organisaties uit de sector uitnodigt, zijn er vaak in feite maar drie organisaties waardoor men zich laat leiden: het Verbond van Verzekeraars, de AFM en de Consumentenbond. Deze partijen hadden elkaar o.a. gevonden in hun missie om de beloning van financieel adviseurs proactief transparant te maken".

 

Het waren ook deze partijen die in 2012 lobbyden voor een algeheel provisieverbod en daarbij provisie als een pervers beloningssysteem positioneerde. Misselling zou voortvloeien uit perverse prikkels die in het provisiemodel opgesloten lagen. Indien er geen algeheel verbod zou komen dan zou er een waterbedeffect van misbruik optreden. Door onze tegenlobby is een algeheel verbod toen voorkomen, maar het was een dubbeltje op zijn kant en de gevolgen zijn bekend. Een hele bedrijfstak is als een kaartenhuis ingestort.

 

Toen de gevolgen van het provisieverbod in de praktijk zichtbaar werden, hebben collega Jeffrey Leichel en ik het boek Provisie 2.0 geschreven met voorstellen en ideeën om de negatieve effecten daarvan weg te nemen of in elk geval af te zwakken. Het ministerie heeft deze voorstellen helaas nog niet opgepakt.

 

Wel zette het ministerie actief stappen daar waar het niet nodig was. Zo kon het gebeuren dat tijdens een vergadering in het kader van de evaluatie van het provisieverbod voor complexe financiële producten, plotseling actieve transparantie voor schadeprovisie aan de agenda was toegevoegd. Ik dacht aan een fout, want schadeverzekeringen maakten immers geen onderdeel uit van de evaluatie. Maar het ministerie stelde dat het wel overwogen aan de agenda was toegevoegd. Je kunt wel bedenken welke groep lobbyisten dit achter de schermen voor elkaar hebben gekregen. Als CFD hebben we toen direct geschakeld en een concreet voorstel gedaan om schadeprovisie in procenten transparant toe te voegen aan de dienstenwijzer en te vermelden op elk nieuw af te geven polisblad. De ambtenaren van Financiën konden zich hierin vinden, maar het kreeg niet de goedkeuring van het Verbond van Verzekeraars en de AFM. Zij wilden dat de adviseur zo vroeg mogelijk in het adviestraject zijn beloning zichtbaar maakte, in exacte nominale bedragen tot twee cijfers achter de komma. Gelukkig hadden de ambtenaren oog voor de praktijk, want zij adviseerden de minister om een proactieve regeling in procenten. We hadden een prachtig resultaat bereikt. Maar enige maanden later schetst de minister mijn verbazing door na een onderlinge tête-à-tête met de AFM 180 graden te draaien. Weg euforie en daarmee het geloof en vertrouwen in deze minister.

 

0-4 achter

Wij hadden toen het gevoel dat wij i.p.v. een gelijkspel opeens met 0-4 achterstonden. Het zag er zeer somber voor de branche uit. Maar juist op zo een moment heb je ook wat geluk nodig. Met de toeslagenaffaire liep het zo uit de hand dat het Kabinet Rutte III zijn ontslag aanbod. Minister Hoekstra was hierdoor plotseling demissionair en heeft dit dossier toen doorgeschoven naar zijn opvolger.

 

Toen na de langste formatie uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis eindelijk bekend was geworden dat Sigrid Kaag tot de nieuwe minister van Financiën was benoemd, hebben wij direct actie ondernomen en ingezet op herstel van het democratisch proces. Deze actie heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Eén dag voor het debat publiceerde de vakpers dat minister Kaag had gebroken met het beleid van Hoekstra. “Het was een zeer eclatante overwinning, niet alleen voor ons maar ook voor herstel van het democratisch proces.”

 

Het bijzondere verhaal rond Hoekstra en Kaag toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat wij als assurantieadviseurs verenigd zijn, zegt Herdink. “Je hebt een organisatie met leden nodig om oppositie te kunnen voeren. Er moeten ook mensen zijn die zich vrij kunnen maken voor dit werk en op het juiste moment het verschil kunnen maken. “Het is ernstig dat er in Nederland ca. 4.000 assurantiekantoren zijn die zich nergens bij aansluiten. De overige kantoren, die wel georganiseerd zijn, betalen voor dit nuttige lobbywerk de rekening.”

 

Commercieel belang Consumentenbond

Maar dat neemt niet weg dat de tegendraai van Kaag een bijzonder heugelijk feit was dat wij terdege hebben gevierd. Minister akkoord, Tweede Kamer akkoord, wet naar de Raad van State. Ernstig is het om dan te constateren dat de Consumentenbond maar blijft doorjammeren. Hiermee toont men geen respect voor de minister en het wetgevingsproces. Het probleem van deze organisatie is dat zij zich  voordoen als objectieve voorvechter van de Nederlandse consument en de vrije markt maar zelf een groot commercieel belang hebben bij de verkoop van verzekeringen. Ik heb ook nooit begrepen waarom de AFM en de Consumentenbond in dit dossier zijn gaan samenwerken met het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond is toch de vertegenwoordiger van de woekerpolisfabrieken, waarbij juist het ontbreken van transparantie de oorzaak is van veel financiële schade. Daarom een zeer onbegrijpelijke stap, te meer daar dit dossier de komende jaren nog vele consumenten in de financiële problemen zal brengen.

 

Voor ons als CFD geldt er eigenlijk maar één leidraad, zegt Herdink. “Wij willen wat goed is voor onze klant en wij willen hem recht in de ogen kunnen kijken. De vraag is nu waar onze kansen liggen. De minister heeft de AFM gevraagd om uitvoering te geven aan het dossier actieve transparantie schadeprovisie. Dit vind ik ook weer een zeer vreemde stap. Waarom wetgeving uitbesteden aan een vooringenomen toezichthouder terwijl je een heel ministerie van Financiën tot je beschikking hebt?

De trias politica lijkt steeds meer op een stoffige regel uit een dichtgeslagen geschiedenisboek”.

 

Dick Spelt