Bij CFD nemen

we jouw privacy

natuurlijk serieus

Samen Alles Voor Elkaar

Om je meer inzicht te geven in welke gegevens we van je hebben en wat we daarmee doen, vind je hieronder onze privacy paragraaf.

 


 

PERSOONSGEGEVENS

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren leggen wij een aantal gegevens van je vast om met je te kunnen communiceren, om onze nieuws- en kennisbrieven te verspreiden, om door jou bestelde producten/diensten te kunnen leveren en om automatische incasso's te kunnen uitvoeren. Het gaat in hoofdzaak om je NAWTE-gegevens en in een aantal gevallen je IBAN (als je bijvoorbeeld lid wordt).

 

ZORGVULDIGHEID

Met de gegevens die wij van je ontvangen gaan wij natuurlijk zorgvuldig om. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden zomaar deze gegevens kunnen raadplegen of in bezit kunnen krijgen. De mensen die met deze gegevens werken in onze organisatie hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Indien er klantgegevens in online systemen of extern worden opgeslagen, sluiten we met de leveranciers van die systemen een bewerkersovereenkomst, zodat je zeker weet dat zij ook goed en zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

 

GEBRUIK GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens om je als nieuw lid te werven, om algemeen bezoekersgedrag op de website te analyseren, om producten/diensten aan je te leveren, je bijdrage als lid te kunnen incasseren, met je te communiceren via onze nieuws- en kennisbrieven en om algemene analyses te maken. Wij delen alleen je NAW-gegevens met partners die aanbiedingen voor CFD-leden hebben ontwikkeld en derden die ons ondersteunen in wervingscampagnes. We gebruiken je IBAN uitsluitend voor het incasseren van diensten/producten die je rechtstreeks van CFD afneemt. Voor de incasso maken wij gebruik van de incassomodule van onze huisbankier ING Bank.

 

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan verdere derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van je opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor je uit te voeren.

 

BEWAREN GEGEVENS

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Als je besluit om geen lid meer te willen zijn, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen binnen één jaar. Indien je gebruik maakt van een van onze partnerdiensten, dan geven we ook aan hen door dat je geen CFD-lid bent en worden eventuele doorlopende voordelen ook direct stop gezet.

 

JOUW RECHTEN

Als CFD-lid heb je bepaalde rechten wat betreft de bij ons opgeslagen gegevens en bepaal je ook welke gegevens je wel of niet wilt verstrekken. Je rechten zijn:

  1. Je mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben.
  2. Wanneer je vindt dat bepaalde gegevens onjuist in onze administratie staan, dan mag je om aanpassing daarvan vragen.
  3. Je hebt het recht om alle informatie die wij hebben van je, te laten verwijderen uit het systeem. Wij moeten daar aan meewerken.
  4. Je hebt het recht om de manier waarop wij gegevens gebruiken op elk moment te beperken, bijvoorbeeld het doorgeven van bepaalde gegevens aan bepaalde organisatie. Dit kan wel gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij bieden.
  5. Als je wilt dat wij alle gegevens die we van je hebben moeten doorsturen naar een andere organisatie, dan voeren wij dat verzoek uit.
  6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over je ontvangen, dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

KLACHTEN

Ben je het niet eens met de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Neem dan s.v.p. hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Levert dat niet het gewenste resultaat op, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.