Woekerpolis rode draad carrière Ab Flipse

 

“Ik beloof één ding.Voor mijn 65e zijn deze mensen gecompenseerd.”

 

Flipse was kennelijk een van de eersten in de branche die voorvoelde dat er iets aan de hand was in de financiële sector. In 1999 signaleerde hij met enkele anderen een gebrek aan toezicht en riep in 2001 de Stichting Adviesverlies in het leven. “Ik was toen onderdeel van een groepje mensen dat geloofde dat wij dat tekortschietende toezicht in verhevigde mate terug zouden krijgen in de vorm van rigide toezicht. Dat is dus ook gebeurd”, aldus Flipse tijdens de CFD Future Days te Middelburg.

 

In 2013 werd hij vervolgens voorzitter van de vereniging Woekerpolis die een jaar daarvoor was opgericht. In 2010 werden door de vereniging woekerpolis 10 verzekeraars aansprakelijk gesteld met daarbij alle grote verzekeraars, zoals Reaal, ASR, Aegon en Nationale- Nederlanden. 2018 dient verder de hoger beroep procedure tegen Aegon, Reaal en Nationale-Nederlanden. Dit jaar staan ook de zaken tegen ASR en Achmea op de rol.”

 

“Bij alle onze acties werken wij samen met de organisatie Consumentenclaim die 70 mensen in dienst heeft onder wie diverse juristen.” Als je nu terugkijkt is de omvang van het woekerpolisverhaal nog steeds gigantisch, zegt hij. “ In 30 jaar zijn er maar liefst 7 miljoen polissen verkocht aan 4 miljoen huishoudens.”

 

Totale schade 30 miljard

De totale schade wordt inmiddels geraamd op 30 miljard euro met ook nog bedragen ver daarboven, als iedereen gecompenseerd zou worden, zegt Flipse. “ Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren en dat kan ook helemaal niet. Dan zou de hele sector omrollen. Inmiddels zijn er van die 4 miljoen huishoudens 140.000 als gedupeerden actief zijn, omdat ze zich ergens hebben aangemeld. In totaal is dit 3,5 procent van de gedupeerden, Hiervan zijn er 130.000 aangesloten bij de Vereniging woekerpolis en de Stichting Woekerpolis Proces, 7500 bij Wakkerpolis en 2500 bij kleinere claiminstanties. Ik ben er trouwens van overtuigd dat als de Verzekeraars nu wisten dat ze alleen die 140.000 gedupeerden zouden moeten uitkeren, ze vanmiddag nog hun handtekening zouden zetten.”

“Verder is ook nog de Consumentenbond actief, maar zij hebben geen gedupeerden en wat zij precies in dit dossier doen is velen niet duidelijk, mij ook niet.”

 

Allianz                                             

Volgens Flipse gokken de verzekeraars erop dat de claimorganisaties het pleit zullen verliezen als zij maar genoeg tijd kunnen rekken. “Als wij het lang nog genoeg volhouden, zullen de organisaties moeten afhaken, zo redeneren. zij. De verzekeraars beschikken nu eenmaal over de diepste zakken en er zit veel geld in.”

 

Eén succes is er al vast geboekt. In 2017 is er in de onderhandelingen met Allianz een resultaat geboekt. “Voor ons en voor Allianz is dat een belangrijke zaak geweest, zegt hij. “Voor Allianz omdat er van een schikking een belangrijke precedentwerking uitgaat, ook internationaal. De vraag was: hoe men in andere landen op een schikking zo reageren. Dat maakte de zaak heel precair. Uiteindelijk zijn wij met Allianz tot een schikking gekomen en vier weken geleden hebben gedupeerden hun uitkering gehad. Daarbij moet je denken aan bedragen tussen 500 en 10.000 euro per polis. Daarmee is voor ons nu het boek Allianz dicht.

 

Wil je als gedupeerde nog een claim indienen op een Allianzpolis dan zal je andere wegen moeten bewandelen. Dat geldt uiteraard niet voor producten van andere verzekeraars. Iedereen kan zich nog steeds aanmelden en gratis lid worden van de vereniging Woekerpolis.”

 

Rol intermediair

“Bij de vraag naar de rol van het intermediair bij de verkoop van woekerpolissen kan ik helder zijn. Die was gigantisch, 99,9% van de woekerpolissen zijn verkocht door het intermediair. Wij hebben ze ook gehad Ik heb er zelfs zes gehad. Wij zijn als branche uiteraard ook actief geweest bij het hersteladvies maar bij dat hersteladvies was het niet de intentie om de klant te wijzen op de claimmogelijkheden. Wij mogen niet vergeten dat wij een zorgplicht hebben. Daarom heb ik al mijn klanten aangemeld bij de vereniging Woekerpolis. De Allianz-klanten hebben hun uitkering gehad en ik hoop mijn andere klanten die ooit zullen krijgen van de verzekeraar waar zij hun polis hebben lopen.”

 

“Het Verbond van Verzekeraars heeft ooit zo’n loket in het leven geroepen maar dat gaat eigenlijk alleen om het hersteladvies. De procedure bij de Vereniging Woekerpolis is in feite om een heel simpel verhaal. Je hebt ooit een polis gehad. Daarvoor heb je teveel administratiekosten betaald en die claim je terug. Dat is het hele verhaal. Voor intermediairs die advies willen heb ik maar één advies.

 

Voldoe aan je zorgplicht en doe iets voor je mensen. Meldt je hele portefeuille aan. Mijns inziens hoef je je klanten niet om toestemming te vragen om zich aan te melden bij een claimorganisatie. Ik heb dat zelf niet gedaan en ik heb al eerder mijn hele portefeuille aangemeld.”

 

Denkt hij dat het aansprakelijk dreigt voor intermediairs die hun relaties niet aanmelden?

“De vereniging Woekerpolis richt zich louter op verzekeraars. Ik vind wel dat de zorgplicht vereist je als intermediair moet nadenken over de vraag of jij je klanten moet aanmelden bij een claimorganisatie. Zo zijn er de afgelopen jaren vijf intermediairbedrijven geweest die zich met hun hele portefeuille hebben aangemeld bij de Vereniging Woekerpolis.”

 

Flipse: uitkering voor mijn 65e

De Vereniging Woekerpolis heeft nog steeds te maken met dossiers van Reaal en Aegon waar nog geen schikking of uitkering heeft plaatsgevonden. Adviseurs die zoeken naar een oplossing voor hun relaties kunnen zich gewoon aanmelden, zegt Flipse. “Het gaat hier om totaal 140.000 polissen. Ik beloof één ding”, zegt Flipse. “Ik zit nu in mijn 63e levensjaar. Voor ik 65 ben, hebben deze mensen hun uitkering ontvangen.”